Новини

Category Archives: Родилни обичаи

Общо за родилните обичаи

Обичаите, свързани с раждането, по същина се разделят на групи: около бременността, около момента на раждането и около опазването на новороденото и на майката – до четиридесетия ден. В последната група спада и кръщаването, което има съвсем друг характер. Бременната е означавана като трудна, тежка, бременна, непразна, товарна, пълна, с корем, в положение. Всички означения посочват обременяване на жената, външна ... Read More »

Родилката

Родилката се нарича различно – родиля (родилка, родилница) и лехуса, а раждането добиване, добив, раждане. Последният термин се е смятал за много реалистичен и се е отбягвал от жените. Родилният акт се е пазел в голяма тайна. Бременната се уединявала в зимник, кошара или плевня. Не се полагали никакви грижи за каквото и да било удобство при раждането, за елементарна ... Read More »

Богородична питка

Родилката и детето се смятат под близкото  покровителство на св. Богородица. Вярва се, че родилката се мъчи, докато дойде тя; ако мъчението продължи много, значи, че  тя е била нейде  заета и се е забавила. Тя  незабавно напуска дома след раждането. За това е обичай веднага да се омеси и опече малка богородична  питка (повойница, първа пита, бабина пита, бърза ... Read More »

40 дни след раждането

Новороденото най-напред се поднася над огнището или се промушва през пиростия, за да бъде здраво. Следващата грижа е закърмянето. Обикновено това прави майката. По време на закърмянето бабата държи над главата и сито с хляб и чесън и по един хляб под мишниците, за да бъде детето винаги сито. В някои случаи, докато дойде млякото на родилката, поканват чужда жена ... Read More »

Втора пита

От обичаите след раждането по-тържествен е тъй наречената втора пита (погача, голям смидал, мулвита пита). Той става няколко дена след раждането. На този обичай „бабата“  със зелена пръчка и здравец в ръка поканва младите съседки и роднински жени. На определения час поканените заедно с малките си деца пристигат с ястия (обикновено от яйца и млечни продукти), а на много места ... Read More »

Орисниците – на третата нощ

Вярва се, че през третата нощ след раждането идват орисниците, влизат невидими вкъщи, сядат край детето и определят съдбата му: колко дълго да живее, за каква (респ. за какъв) да се ожени, какво социално и имотно положение да има и пр. И трите имат свое мнение, като мнението на третата е решаващо. Във връзка с това им слагат зад вратата ... Read More »

Кръщаването, Кръщене, Кръщение

Кръщаването на детето е един от най-значителните семейни празници. То става обикновено десетина дена след раждането. За това се погрижват бабата и кръстникът (кръстницата). Обредът става в черква по съответния ред.  Народното при обреда е, че  кръстникът на много места има изключителното право да дава името, без да взема мнението или да се съобразява с желанието на родителите. При това ... Read More »

Scroll To Top