Новини

Category Archives: Народни танци описания

Хора и ръченици

Народни хора и танци от Добруджанска етнографска област Народни хора и танци от Македонска етнографска област Народни хора и танци от Родопска етнографска област Народни хора и танци от Северняшка етнографска област Народни хора и танци от Странджанска етнографска област Народни хора и танци от Тракийска етнографска област Народни хора и танци от Шопска етнографска област Народни хора и танци ... Read More »

Добруджански ръченик

Вид български народен танц. Играе се в 7/16 такт само от мъже. Участниците в него правят едни и същи движения, без да се залавят помежду си. Свободните ръце вземат дейно участие в играта при логичното и емоционалното оправдано отреагиране на движенията с главата и тялото. Създават се чудни координации, които будят изключително възхищение у всеки зрител. Движенията в ръченика са ... Read More »

Ръка

Смесено хоро в 2/4 такт. Играе се в цяла Добруджа. Мъже и жени се хващат (кой до когото желае в общ полукръг или най-често в затворен кръг) за длани, със спуснати надолу ръце, които непрекъснато се люлеят напред и назад, без да се свиват в лактите. Равномерността на люлеенето на ръцете се нарушава само при някои по-особени движения на краката ... Read More »

Ганкино хоро

Смесено хоро в 11/16 тактов размер. Произхожда от средна северна България. Днес се изпълнява с много темперамент и пъргавина. Играе се на инструментален съпровод. Хват на леса за пояс или за ръце. Хорото се развива в кръг или като водено. В средна северна България се среща в доста разновидности. По ритмичната си особеност, разнообразие на стъпки и по сила на ... Read More »

Грънчарско хоро

Грънчарското хоро е в 9/16 такт с второ удължено време. Играе се в Северозападна, Средна и Северна България. Наречено е на песента, на която се играе – „Грънчар си грънците продава”. На хорото мъжете и жените се хващат смесено в затворен или отворен кръг или във верига, която водят витообразно. Хват за длани със спуснати надолу ръце, които хороиграчите полюляват ... Read More »

Дайчово хоро

Водено северняшко хоро в 9/16 такт, разпространено под разни имена в цялата страна. Играе се бързо, най-вече със съпровод на някакъв оркестър, а също така и на песен. Жените и мъжете се залавят смесено. Водят го вито образно. Хватът е за длани със спуснати надолу ръце, които се люлеят непрекъснато напред и назад.Играе се обикновено буйно, с много жар и ... Read More »

„Цоне мило чедо“

„Цоне мило чедо“ е поединична игра и хоро в 13/16 такт. Името си носи от песента, по която се изпълнява. „Цоне мило чедо“ се среща в Кюстендилско, Радомирско и някои други райони на Шоплука. Най-често се изпълнява по двойки, като участниците са застанали един срешу друг на известно разстояние. Понякога те се разминават, за да заиграят наново лице срещу лице. ... Read More »

Самоковско хоро

„Купила ми мама шарени чорапи” Самоковско хоро, повръщанка, умерено живо, в 9/8 такт. Разпространено из цялата страна, наречено: 1) на песента, на която се играе, 2) на мястото, където се играе и 3) на начина, по който се играе. Играе се смесено от мъже и жени, хванати за длани или за пояс, в затворен кръг или водено в отворен кръг, ... Read More »

Главинишко хоро (Главинишка копаница)

Това хоро е от Западна Тракия. Наименованието си носи от село Главиница, Пазарджишко, но се играе и в други села. То е мъжко хоро и се изпълнява с хват на леса за пояс. Тактът е 11/16  – петделен такт с трети удължен дял. Брои се раз, два, три, четири, пет. Хората в този такт се наричат още криви, ганкини, копаници ... Read More »

Камишица

Хоро от Пазарджишко – западна Тракия. Изпълнява се в две части – бавна на месен и бърза на инструментален съпровод. Играе се като водено, разделено-смесено хоро. В двата края са мъжете, а в средата са жените. Хватът е на леса за пояс. Тактов размер на мелодията – 7б/16 – триделен такт с първи удължен дял. Броу се раз, два, три. Read More »

Scroll To Top