Новини

Category Archives: Приказки

Жива вода

Българска народна приказка Имало едно време един цар. Той имал трима сина. Единият бил задомен, другият – годен, третият – неженен. Когато остарял, царят повикал синовете си, па им казал: — Чувал съм, че в далечна земя, в царството на дивна хубавица, извира жива вода. Умие ли се някой от тая вода – ако е млад, не остарява; ако е ... Read More »

Тримата братя и златната ябълка

Българска народна приказка Имало едно време една жена и тя имала трима сина. В градината им растяло чудно красиво ябълково дърво. Всяка година то раждало само по една ябълка, но не каква да е, а златна. Само че в нощта, когато ябълката узрявала долитала една хала, откъсвала златната ябълка и я отнасяла със себе си. Една година като дошло време ... Read More »

Котката и глупавите селяни

Българска народна приказка Един търговец, като ходил по търговия, намерил котка на пътя, изгладняла и много слаба. Той я взел, да се не мъчи. Вечерта стигнал в едно село. Там имало много мишки. Той останал да спи в една кръчма, пуснал котката и тя издавила всички мишки. На другия ден селяните се събрали в кръчмата, да пийнат по някоя чашка ... Read More »

Лоша дума не се забравя

Българска народна приказка В една гора имало пещера и в нея малки мечета. Край пещерата дървар сечал дърва и видял, че едно меченце излязло из един храст и се закачило в шипките. Мъчило се горкото мече да се откачи от острите бодили на шипката, ала не могло. Дърварят го видял, домиляло му, оставил брадвата и отишъл, та помогнал на мечето ... Read More »

Твърдушка, Мекушка и Сладушка

Българска народна приказка Една бабичка отишла в гората да си събере дръвца. Срещнал я един гладен вълк и й рекъл: — Бабо, ще те изям! Много съм гладен! — У-у, синко, недей ме изяжда! Аз съм стара и месото ми е кисело и жилаво. Докато ме изядеш, ще си изкъртиш зъбите. Но щом си толкова гладен и не можеш да ... Read More »

Бягството на животните в гората

Българска народна приказка Един вол работил на господаря си много години вярно и търпеливо. Живеел и се надявал, че като остарее, стопанинът му ще го храни добре и ще го остави да почива и да умре мирно и тихо. Но се излъгал. Когато остарял, с голяма мъка теглил ралото и тежките кола. Впрягали го да вършее по цял ден, като ... Read More »

Добрият урок

Българска народна приказка Едно време всички животни шетали по земята свободно. Човекът не ги преследвал, те ходели на воля и си живеели добре. Веднъж човекът отишъл да оре. Орал що орал, станало пладне и той пуснал воловете да починат и попасат трева, па легнал да дремне малко. Докато спал орачът, минал вълкът, изял единия вол и се излегнал сит и ... Read More »

Човек вяра няма

Българска народна приказка Един овчар, като пасял овците си, чул, че нещо се викало. Поразгледал насам-натам, никого не видял и пак седнал да свири с кавала си. Тъкмо засвирил, чул някакъв писък. Станал и тръгнал по посока на гласа. Като стигнал до един голям камък, видял отдолу една змия: тя била притисната под камъка и не могла да се измъкне. ... Read More »

Котето и лъвът

Българска народна приказка Едно коте додявало много на стопанина си и веднъж той го занесъл и оставил в гората. Там го намерил лъвът. Той разгледал котето от всички страни, почудил му се, па рекъл: — Ти приличаш и може да си от нашия род, но защо си такова дребно? — Аз дето живеех, и ти там да живееш, няма да ... Read More »

Бабиното прасенце

Българска народна приказка Живели някога един дядо и една баба. Имали си прасенце. Веднъж бабата рекла: — Дядо, хайде да заколим прасенцето! — Не, нека се поохрани по-хубаво! — рекъл дядото. — Ще го заколим, когато пусне под опашката мас. А бабата била лакома, обичала много да похапва прясно месце, та започнала да мисли как да излъже дядото и да ... Read More »

Scroll To Top