Новини

Category Archives: Инструменти

Обща характеристика – народни инструменти

Музиката е вечна спътница на човека, който я твори и изпълнява не само вокално, но и с помощта на различни инструменти. Българският народ е създал през вековете много богато и строго оформена национална музика, разбира се, с голямо регионално разнообразия както в мелодийно, така и в музикално отношение. Не може да се допусне и известно антично наследство тук на Балканите. ... Read More »

Музикални играчки

Още от най-отдалечени времена българите са употребявали различни дървени, струнни и ударни музикални инструменти, които сами са си изработвали. На първоя място са музикалните играчки. Една от най-типичните е пищялката –  цевичка от свежа върбова коричка, дълга 3-4 см, на единия край с остърган епидермис и сплесната, в следствие на което се образуват две устнички. При надуването от към сплеснатия ... Read More »

Свирка

Свирката, наричана по някои места цифара, цевница, щупелка, представлява цев с дължина 30-50 см и вътрешен диаметър 1-1,5 см. отворена е и в двата края. Предният и край (мундщукът) е заострен по вътрешния ръб. Въздушната струя от устата се удря с този ръб и произвежда звук. Затова свирката се държи малко настрана. По дължината на цевта към единия и краи ... Read More »

Кавал

kaval

Дървен духов инструмент, съставен от 3 части. Представлява отворена в двата й края тръба. Трите части на кавала се отличават една от друга по своето устройство и предназначение; размери – 25 сантиметра. Първа част: В единия край се докосват устните на свирача а в другия конусовиден край се образува шийка за снаждане с втората част.На първата част от кавала няма ... Read More »

Гайда

gaida1

Втори тип аерофонен музикален уред, разпространен по всички краища на България, е гайдата. Тя представлява комбинация от цев за духане в мях от агнешка, ярешка или овча кожа, цев за произвеждане на тоновете, наричана гайдуница, и ручило – цев, издаваща винаги постоянен бурдониращ тон, който придружава мелодията. В основата на цевта духало има кожена клапичка, която не позволява обратно движение ... Read More »

Гъдулка

Гъдулката представлява най-често крушовидно очертана с издуто дъно копанка, покрита отгоре с тънка дъсчица.  На дъсчицата има две симетрично изрязани резонаторни дупки (полу кръгли, четвъртити, продълговати или други). Между тях покривката е съединена с дъното с тънко стълбче. Сравнително късият и гриф е естествено продължение на копанката. Струните са от усукано животинско черво или от тел и са закачени на ... Read More »

Тамбура

Тамбурата е много разпространен иструмент в цялата страна. Среща се под различни наименования дзънка, дрънка, булгарина, байлама, саз и др. Тамбурата е двуструнна или многострунна. Корпусът и има фигоподобно очертание с дълбоко и заострено по дължината дъно. Струните на тамбурата са прикрепени към дървено парче, залепено за корпуса, докато от другата страна те се натягат или разпускат за нагласа на ... Read More »

Тъпан

Ударните музикални инструменти у българите се представят от тъпана. Той се употребява почти винаги като допълнителен инструмент на духовите или струнните инструменти. Само в някои най-югозападни краища на страната (Петричко) и в повечето части на Македония се е употребявал самостоятелно при някои танци. Сред по-голямата част от народа тъпанът се смята за турски инструмент, а в много краища не се ... Read More »

Scroll To Top