Новини

Category Archives: Гатанки

Небе и небесни тела

1. Син вир дъно няма. Небето 2. Син вир без дъно. Небето 3. Син-зелен лист цялата земя похлупил. Небето 4. Зелен лист сву земню поклопил. Небето 5. Една плоча покрива цел свет. Небето 6. Модро е, нима дано нима край. ю Небето 7. Бяла риза, пълна с пшеница, и в нея две дюли миризливи и ръж, и пшеница Небе, слънце, ... Read More »

Scroll To Top