Новини

21 Ноември – КУЦУЛАН (Зверинден)

valkПразнуват го в чест на най-стария куц вълк, който ядял човеци. В този ден гребен не се взема в ръка, мъжете не обличат нова риза, жените не перат, не шият, не плетат, дори хляб не се реже с нож, а се разчупва. Стопанката на дома лепи с кал зад вратата, за да залепи очите на вълците, та да не пакостят на семейството. После слага в пещта помета, ожега и лопатата и затваря отвора добре с капака. Разправят, че на този ден дяволът създал вълка. А то станало така:

Докато дяволът гледал как Дядо Господ създавал от кал дивния свят, пресегнал се и тайно взел от глината, па направил вълка. Но дух не можал да му даде. Тогава признал на Господ и го попитал кака да съживи гадинката. Господ му рекъл: „Духни три пъти в ухото му и речи: Стани, изяж ме!“. Дяволът духнал три пъти, ама рекъл: „Стани, изяж Дяда Господа!“. Но нищо не се получило. И тъй като и той искал да сътвори някаква живинка, взел глинената фигурка на вълка и влязъл навътре в морето. Там духнал три пъти в ухото на вълка и казал това, що Дядо Господ му рекъл. В същия миг вълка се съживил, и понечил да захапе дявола. Уплашил се дявола и от тогава се скрил дълбоко в морето.

Вълкът доплувал до брега и страховито завил – предупредил дявола, че ако излезе ще бъде разкъсан на парчета.

бутон за сайт

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top