Новини

1 май – Еремия

На първия ден на май се празнува пророк Йеремия. Народът го нарича просто „Еремия”. Този ден е последният от пролетта, с който са свързани обичаи, ставащи обикновено на Благовец, на 1 март или на 9 март. На много места и този ден се празнува против ухапване от змии. За тази цел сутринта жени и момичета ги пропъждат със удряне на тенекии и рецитиране:Бегай, бегай, Еремия,И то ти е гладурия,Ке ти мотат череватаСос железна мотовила!(Охрид) Бегай, бегай, погания,Ето ти го Еремия,Со светаго Николая!(Крушево) В северозападна България при този обичай викат: „Еремия у село, змия у поле!” или „Бегайте змии и гущери, че идат татаре, ще ви мерят с кантаре!” Във Велешко пък казват:Бегайте змии, гущери,че иде ЕремияСос краставо конище,Сос оргяво сабищеСос яко главище. А пък в Дебърско:Бегай, бегай погания,Ете иде ЕремияСо светаго ТанасияКе ти мотат черевата! Тия клички са еднакви по цело Българско – от Охрид до Черно море.Обичаят представя късно календарсно отражение на практиките на по-горе споменатите ранни пролетни празници. Ако там той има астрономическо календарно оправдание, защото е свързан с началото на пролетта и пролетното пробуждане, тук е повлияло звученето на името „Еремия”, по-скоро окнчанието на името – мия. То е извикало в първобитния ум на народа представата за „змия”: „Еремия” – „змия”.Един стар, изчезнал вече обичай, из много кътчета на нашата родина на този ден е: жените да приготвят нови црепни (подници). От всяка махала момите и жените нанасят на едно място пръст и я забъркват и всеки, който дойде там, трябва да вгази в нея. Вярва се, че който е вгазил, няма да го хапе змия през лятото. На някои места смятат, че старите подници трябва да бъдат разбити на този ден. Обичаят с подновяване на подниците има своето начало, може би в магичната утроба на огнищените принадлежности за отгонване на лошотиите, така както се чупят подници и по време на градушка, за да спре. Чест обичай също е и този: сутринта рано жените да се търкалят по роса. На много места това се казва „Ловене майче”; това правят, както някога и в Панагюрище, бездетните жени. Подобно „търкаляне за здраве, за оздравяване имаме по разни места на Гергьовден, на Еньовден и на др. пролетни празници. В случая имаме една битова проява, която е отражение от вярването за „русалките”, характерно най-вече за обичаите през Русалската седмица.

споделяне в социални мрежи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top