Новини

1 август – Макавеи

На първия ден на август църквата празнува паметта на седемте мъченици братя Макавеи. Нашият народ, излизайки от броя на мъчениците, им е посветил толкова дни, колкото са и те. На някои места този брой е станал в народното съзнание 6, на други – 12. Така че първите шест или първите дванадесет дена на август са народните празници „Макавеи”. А понеже народната стопанска година започва от 1 септември, то и тия първи дни от последния месец на старата стопанска година се вземат като предсказатели за времето и плодородието през следващата. Така на някои места „Първият Макавей” е наречен за месец септември, вторият – за октомври, третият – ноември, четвъртия – декември, петият – януари и т.н. до дванадесетия, т.е. август. Внимава се да се забележи какво е времето през всеки от тия 12 дена: слънчево, дъждовно, ветровито или някакво смесено, променливо; и какво бъде през тези дни, такова ще бъде през съответните месеци. Народната памет на някои места е допуснала тия „Макавеи” да се зачитат през последните 12 дена на август, както е в Охридско.Народът, като свързва името „Макавей” с думата „мака”, т.е. „мъка”, празнува първия ден и „за да преживява мъки и болки” през годината; така може да се тълкува и въздържането от предене във Велес, за да не болят пръстите. Другаде не тъкат, не къпят децата.Един интересен обичай има из северозападнобългарски краища на първия „Макавей”. Именно на този ден, зетьовете отиват на гости на своите тъстове и тъщи. След угощението най-старият зет взима приготвен за тая цел толум и почва да бие с него своите баджанаци. Той ги гони из гумното, докато хубаво се нашегуват и натичат. Този обичай се прави, за да бъдат кравите, овцете и кобилите плодовити. Във връзка с това е и поговорката: „Макавей – баджанашки ден!” или „Като зет на Макавей се е разлудел!” или „ Баджанаците се на Макавей икрамосват!” или „Тъкми се, утре е Макавей, ще дойдат шуреите!” казват в Панагюрище, като свързват с това и някакъв неприличен анекдот. Този характер на анекдота, както и основният смисъл на обичая с гоненето на зетьовете, показват че имаме един твърде любопитен есенен оплодителен обичай, за чието пълно обяснение обаче са необходими да се съберат още данни от народа. В други страни и други народи имаме подобни обичаи, обаче свързани с други случаи през есента, а не с празнка на Макавеите.

бутон за споделяне

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top