Новини

Великденски яйца

Традиционно приготвяните яйца за Великден са два основни вида – боядисани с еднотонов оцветител съобразно традицията в червено, и яйца с полаган върху тях рисунък. Към първия вид се отнасят и боядисани яйца с еднотонов оцветител в други разцветки например в жълто, зелено и синьо. Другият вид яйца – рисуваните, са познати в народната терминология, като писани, шарени, пъстрени, сторени, китени, плескани, горул яйца, перашки и други. Семантиката на тези термини е еднозначна. С тях народът само конкретизира спецификата на единия вид, но не го диференцира от другия, т.е. от едноцветно боядисаните, защото и двата вида по същество са декорирани форми. А това очначава, че и двата вида великденски яйца са художествена ценност в сферата на традиционното обредно изкуство. Но за разлика от едноцветно обагряните рисуваните яйца притежават редица естетически и художествени качества, които обаче не ги лишават от обредно съдържание, предназначение и форма.
Боядисване на яйца чрез негативно отлагане на рисунък

Характерно за този начин на декориране е полагането на рисунък с „писалка“ или домашно приготвена восъчна свещ върху полуизстинало,предварително загряно или топло сварено яйце. Положеният рисунък представлява следи от чист пчелен восък, който се залепва върху умерено затоплената повърхност на яйцето. Следващата манипулация е потопяването на яйцето в горещ разтвор от червена боя. При това незасегнатата от восъка повърхност се оцветява, а восъкът се отлага от горещия разтвор а на негово място остават следите от положеният преди това рисунък.Върху изваденото от боята яйце се получава изображение, което е негативен образ на положения преди това рисунък.

Художественият оразличител на декорираните яйца чрез негативно отложен рисунък е приложеният върху тях ефект на батика. Яйцата от този вид имат единен декоративен облик.

Въпреки прилагането на различен инструментариум за полагане на рисунък („писалка“ или восъчна свещ) прилагането на ефекта на батика е характерна практика за декориране на яйца в България. Но също така от гледната точка на употребата на различен инструментариум можен да твърдим, че в художествено отношение декоративният облик на яйцата с полаган върху тях рисунък с „писалка“ се различава от декоративния облик на яйцата с полаган върху тях рисунък със свещ.

бутони за споделяне

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top